Splavovanie, rafting, športové hry

Už viac ako desaťročie poskytujeme komplexné služby v oblastiach organizovania športových podujatí a športových aktivít ako je splavovanie, rafting, teambulding, športové dni, športové hry a rôzne iné aktívne outdoor programy.

Organizujeme splavy či rafting na riekach Orava, Váh alebo Belá. Programy outdoorového charakteru sú zamerané na spoznávanie krás a zákutí najmä malebnej Malej Fatry a Slovenska.

Našimi klientmi sú jednotlivci, rodiny, školy, skupiny priateľov na výletoch či dovolenkách, firmy a ich obchodný partneri alebo zamestnanci.


Výber z nášho portfólia organizovania športových podujatí:

  • Splavovanie rieky Orava
  • Splavovanie rieky Váh
  • Rafting na rieke Belá
  • Rafting na umelom kanály v Lip. Mikluláši (AVS LM)
  • Vratňanský magorák
  • Deň na vode
  • Rodinný deň (Family day)
  • Športové hry