Cenník

 • Splav rieky Orava 8,5 km Párnica – Kraľovany od 15 €/klient.
 • Splav rieky Orava 16 km Gäceľ – Kraľovany od 22 €/klient.
 • Splav rieky Orava 32 km Oravský Podzámok – Kraľovany od 35 €/klient.
 • Splav rieky Orava 28 km Sedliacká Dubová – Gäceľ od 30 €/klient.
 • Splav rieky Orava 43 km Sedliacká Dubová – Kraľovany od 42 €/klient.

 • Splav rieky Váh 14 km Lipovec – Strečno od 20 €/klient.
 • Splav rieky Váh 16 km Kráľová Lehota – Uhorská Ves od 25 €/klient.

 • Športové hry pre družstvá počet účastníkov cca 50 od 600 €.

 • Horské bicykle s helmou zdarma 1deň 1 bicykel od 10 €.

 • Vratňanský magorák od 35 €/klient.

 • Športový deň od 42 €/klient (cena závisí od výberu a počtu klientov).
 • Vodácky kurz pre základné a stredné školy 3dni vrátane ubytovania a polpenzie od 100€/klient.

Poznámky a upozornenia:

Produkty sa môžu aj rôzne kombinovať, upravovať, dopĺňať a inak na seba nadväzovať podľa Vašich požiadaviek.
CENNÍK je individuálny a závisí od počtu klientov.

Obmedzenia:

 • Splav: min. 2 klienti a max. 150 klientov na jeden splav.
 • Splavov počas dňa môže byť viac.
 • V prípade nízkeho stavu vodnej hladiny je na Orave splavný len úsek Párnica – Kraľovany.
 • Vratňanský magorák: min. 4 klienti a max. 100 klientov na jeden termín.
 • Športové dni a hry: min. 6 klientov a max. 500 klientov, viac klientov podľa dohody.