Športové hry

Športovo – zábavné hry môžu byť rôzneho charakteru. Ich hlavným cieľom je zábava a aktívny oddych účastníkov.

Jednotlivé športové hry sa vyberajú v spolupráci s klientom, a to tak, aby spĺňali jeho požiadavky. Hry môžu mať rôznu dĺžku a môžu byť organizované v rôznych prostrediach. Môže ísť o zoznamovacie, energické, komunikačné, vnútorné a vonkajšie hry. Vo svojej ponuke máme desiatky rôznych typov hier. Po zvolení prostredia sa vyberú vhodné hry a vytvorí sa plán hier. Každá hra má svoje pravidlá a je určitým spôsobom bodovaná. Pre najlepší team je pripravená malá odmena.