Deň na vode

Program

  • Splav rieky Orava úsek Párnica – Kraľovany
  • Prestávka (obed a presun, podľa dohody)
  • Rafting na Belej alebo na umelom kanáli AVS v Liptovskom Mikuláši (podľa hydrologických a meteorologických podmienok)

Na rieke Orave si klienti osvoja základné vodácke zručnosti, ktoré plne využijú pri raftingu na umelom kanáli.

Deň na vodeDeň na vodeDeň na vode