Kontakt

DAMARO – RIECKY, Združenie
Organizácia športových podujatí

Ing. Riecky Vladimír
Limbová 16
Žilina 010 07

IČO: 30203287
DIČ: 1022528353
Obvodný úrad Žilina
Číslo živnostenského registra: 511-6894

Prevdzka:

Vrátna - Starý dvor
Terchová

00 421 903 546 600

www.splavovanie.sk
splavovanie@splavovanie.sk