Túra s hrami

Program

  • Nástup na zvolenú trasu
  • Plnenie rôznych úloh po trase
  • Presun späť na hotel

Treková túra, môže trvať od 2 do 5 hodín, v závislosti od jej náročnosti.
Ako príklad uvádzame trasy

  • Diery - Starý dvor;
  • Okruh na Starom dvore;
  • Trasa na Jánošíkovskom náučnom chodníku;

Závisí to od Vás, akú obťažnosť si zvolíte.

Hry budú volené tak, aby zapadali do prostredia, plnili účel zábavy, skĺbovali celé družstvo v jeden celok a zhodovali sa so zvoleným tematickým okruhom.

Túra s hramiTúra s hramiTúra s hrami