× Vážení klienti, z technických príčin momentálne neposkytujeme naše služby až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie. Team splavovanie.sk

O nás

Web stránka, ktorou práve surfujete, má za cieľ predstaviť Vám naše produkty s ich stručným opisom. Ponúkame Vám produkty, ktoré sú vhodné pre teambuildingové a outdoorové aktivity.

Teambuilding

V dnešnej modernej a hektickej dobe sa do praxe zavádzajú nové postupy a metódy, ktoré pomáhajú stmeľovať kolektív a zároveň odbúravať stres zamestnancov. Jednou z najosvedčenejších metód je teambuilding. Aby malé teamy urobili prácu veľkých, kladú sa na nich obrovské nároky. Úlohou teambuildingu je rozvoj teamovej spolupráce, vytváranie produktívnych vzťahov a otvorenie komunikácie. Výsledkom úspešného teambuldingu je zodpovednejšie vedenie tímu, uvedomenie si, že každý člen tímu je dôležitý, lepšie a rýchlejšie riešenie úloh či problémov a celkovo väčšia efektivita.

Outdoorové aktivity

Ako už samotný názov prezrádza, ide o spojenie športových aktivít s prírodou a vonkajším prostredím. Úlohou je aktívne si oddýchnuť a zabaviť sa. Máme programy pre jednotlivcov aj firmy.

Programy, ktoré ponúkame, sú vždy spojené s telesnou aktivitou a organizujeme ich v inom prostredí aké je pre účastníkov bežné.

Okrem ponúkaných programov radi pre Vás vytvoríme špeciálny produkt. Sú to programy vytvárané na mieru pre každého klienta samostatne, v podstate na kľúč, podľa zadania. Zabezpečujeme k nim ucelený servis.

Náš tím:

Vladko Ing. Riecky Vladimír,
člen združenia, inštruktor a „šéfko“
Majka Ing. Riecka Mária,
člen združenia, projektový manažér a inštruktor
Deedeenka Ing. Dagmara Riecka,
člen združenia , projektový manažér a inštruktor