Športový deň „Bike and raft“

Program

  • Túra na bicykli 1 - 2 hodiny
  • Splav rieky Orava
  • Catering

Jazda na bicykloch bude od ubytovacieho zariadenia k rieke Orave, kde začína splav.

Nasleduje splavovanie. Na začiatku každý účastník dostane vestu a pádlo a absolvujú krátky nácvik s rozdelením posádok do člnov. V každom člne s posádkou je inštruktor od nás, ktorý  vysvetlí všetko potrebné.

Po splave pre Vás pripravíme občerstvenie napríklad z tradičných produktov zo salaša. Typ občerstvenia sa pripravuje podľa Vašich požiadaviek.

Bike and raftBike and raftBike and raft