Rodinné splavy Oravy a splavy s de?mi - 2009

Splavy sa uskuto??ujú na rieke Orava v úseku Párnica - Kra?ovany.

Rodinné splavy Oravy a splavy s de?mi - 2009Rodinné splavy Oravy a splavy s de?mi - 2009Rodinné splavy Oravy a splavy s de?mi - 2009Rodinné splavy Oravy a splavy s de?mi - 2009
Zobraziť všetky fotky ►

Splav Orava Stredná škola - 16 jún 2009

Splavovali sme rieku Oravu v netradi?nom úseku Dolný Kubín - Kra?ovany. Po?asie sa síce chví?u tvárilo že nám nepraje, ale nakoniec všetko dobre dopadlo aj slnie?ko miestami svietilo.

Splav Orava Stredná škola - 16 jún 2009Splav Orava Stredná škola - 16 jún 2009Splav Orava Stredná škola - 16 jún 2009Splav Orava Stredná škola - 16 jún 2009
Zobraziť všetky fotky ►

Rafting AVS LM - September 2007

Miesto s veselou vodou, kde sa sem tam kúpu aj ty najskúsenejší a trénujú olympionici ...

Rafting AVS LM - September 2007Rafting AVS LM - September 2007Rafting AVS LM - September 2007Rafting AVS LM - September 2007
Zobraziť všetky fotky ►

Rodinný de? - Jún 2007

V slnie?kovú sobotu júna 2007 sme pre nášho klienta organizovali rodinný de? zo všetkým ?o k tomu patrí. Prišli ve?ký aj malý a všetci sa dobre bavili, opa?ovali, hrali, sú?ažili, vyhrávali a zabávali.

Rodinný de? - Jún 2007Rodinný de? - Jún 2007Rodinný de? - Jún 2007Rodinný de? - Jún 2007
Zobraziť všetky fotky ►

Rafting Belá - Máj 2007

Tam kde sa pádluje ako o život, kúpe, pláva, prevracajú rafty, tam kde to nie je pre slabé povahy ... ak ste zažili poznáte, ak nie tak prí?te ... Apríl - Máj - Silné dažde...

Rafting Belá - Máj 2007 Rafting Belá - Máj 2007 Rafting Belá - Máj 2007 Rafting Belá - Máj 2007
Zobraziť všetky fotky ►
1 2 3